english


 

 
Qu busqueu?
Vols sorprendre alg?
Vols dir-li...?
En qu penses?
Qu necessites?
Clssic o modern?
De colors?
Qu voldries?
Una cosa nica?
Si et cases, si fas una festa,
si tens un gran espai, si la vida
fa el seu curs...

-rams de nvia
-guarniments de restaurants
-grans dimensions
-composicions florals
-corones i rams funeraris

Tho portem on vulguis i,
a ms, pots comprar i pagar
des de casa, noms trucant
per telfon!
PARQUET Sant Joan 8. 08720 Vilafranca del Peneds
T/F 938 923 304
montse@labotigadelparquet.com